Vera Bradley Satchels

Sort By:
Vera Bradley Princeton School Satchel Mocha
Vera Bradley Princeton School Satchel Mocha
Vera Bradley Satchels
$76.00  
Vera Bradley Grayson Small Satchel Camo Luggage
Vera Bradley Grayson Small Satchel Camo Luggage
Vera Bradley Satchels
$71.00  
Vera Bradley Grayson Large Satchel Vanilla
Vera Bradley Grayson Large Satchel Vanilla
Vera Bradley Satchels
$75.00  
Vera Bradley Grayson Large Satchel Turquoise
Vera Bradley Grayson Large Satchel Turquoise
Vera Bradley Satchels
$83.00  
Vera Bradley Gansevoort Medium Satchel Black
Vera Bradley Gansevoort Medium Satchel Black
Vera Bradley Satchels
$88.00  
Vera Bradley Gansevoort Satchel Patent Coffee
Vera Bradley Gansevoort Satchel Patent Coffee
Vera Bradley Satchels
$71.00  
Vera Bradley Medium Hamilton Satchel Black
Vera Bradley Medium Hamilton Satchel Black
Vera Bradley Satchels
$72.00  
Vera Bradley Gansevoort Satchel Patent Brown
Vera Bradley Gansevoort Satchel Patent Brown
Vera Bradley Satchels
$79.00  
Vera Bradley Med Hamilton Satchel Vanilla
Vera Bradley Med Hamilton Satchel Vanilla
Vera Bradley Satchels
$82.00  
Vera Bradley Knox Crocodile-Embossed Satchel
Vera Bradley Knox Crocodile-Embossed Satchel
Vera Bradley Satchels
$78.00  
Vera Bradley Hamilton Satchel Mocha
Vera Bradley Hamilton Satchel Mocha
Vera Bradley Satchels
$86.00  
Vera Bradley Medium Hamilton Satchel Luggage
Vera Bradley Medium Hamilton Satchel Luggage
Vera Bradley Satchels
$79.00  
Vera Bradley Gansevoort Satchel Hot Pink
Vera Bradley Gansevoort Satchel Hot Pink
Vera Bradley Satchels
$85.00  
Vera Bradley Gansevoort Satchel Patent Purple
Vera Bradley Gansevoort Satchel Patent Purple
Vera Bradley Satchels
$75.00  
Vera Bradley Princeton Large Satchel Mocha
Vera Bradley Princeton Large Satchel Mocha
Vera Bradley Satchels
$75.00  
Vera Bradley Sloan Shoulder Satchel Black
Vera Bradley Sloan Shoulder Satchel Black
Vera Bradley Satchels
$90.00  
Vera Bradley Joan Large Satchel Luggage
Vera Bradley Joan Large Satchel Luggage
Vera Bradley Satchels
$90.00  
Vera Bradley Jet Set Grayson Large Monogrammed Satchel
Vera Bradley Jet Set Grayson Large Monogrammed Satchel
Vera Bradley Satchels
$85.00  
Vera Bradley Grayson Large Satchel Luggage
Vera Bradley Grayson Large Satchel Luggage
Vera Bradley Satchels
$88.00  
Vera Bradley Grayson Large Satchel Camo
Vera Bradley Grayson Large Satchel Camo
Vera Bradley Satchels
$78.00